Din kreditupplysning — ditt privatekonomiska CV

Hvordan du får kredit

Hur funkar debet och kredit?
Ju mer detaljer du vet om din kreditupplysning, desto mer kan du själv öka förutsättningarna för att få bra lån och krediter. Kreditupplysningen är dessutom färskvara. Därför är det klokt att kolla din kreditupplysning då och då.

Ligg steget före dem du gör affärer med.
Banker och andra kreditgivare tar ofta en kreditupplysning på dig när du vill låna pengar, handla på avbetalning eller hyra bostad. Med Min Upplysning kan du i förväg få kontroll på vad andra får veta om dig.
 
Du får extra detaljerad information.
Min Upplysning ger dig mer fakta än ett registerutdrag eller brevkopian du får då en kreditupplysning tas på dig. Utöver total lånesumma ser du hur stora krediter du har, vilka kreditgivarna är och om du har krediter du inte utnyttjar. Dessutom ser du detaljer om inkomster, fastighetsinnehav, betalningsanmärkningar och senaste kreditfrågor.
Aktiebolag 
Det högsta kreditbetyg ett aktiebolag kan få är AAA. Bland annat krävs att företaget omsätter mer än 2 miljoner, har varit verksamt i minst 10 år och har nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt. Om något av dessa krav inte uppfylls får företaget AA (god kreditvärdighet) eller A (kreditvärdig). Övriga kreditbetyg är AN (nystartade företag där ingen negativ information finns), B (företag med nyckeltal under branschsnittet eller som har negativ information) och C (företag med stora betalningsproblem, förbrukat aktiekapital, konkursengagemang och revisorsanmärkningar eller med nyckeltal långt under branschsnittet). Företag där viktig information saknas eller är inaktuell får kreditbetyget – (streck), liksom företag som inte är aktiva.

Handelsbolag och kommanditbolag 
Ett kreditvärdigt handels- eller kommanditbolag som dessutom är väletablerat ges AA, som är det högsta kreditbetyg denna bolagsform kan få. Kreditvärdiga företag som inte funnits så länge får A. Nystartade företag där ingen negativ information finns får kreditbetyget AN. Företag med många betalningsanmärkningar eller där styrelsemedlemmar har konkursengagemeng ges kreditbetyget B (kredit mot säkerhet) eller C (kredit avrådes). Företag där viktig information saknas eller är inaktuell får kreditbetyget – (streck), liksom företag som inte är aktiva. Enskild firma 
En kreditvärdig enskild firma som dessutom är väletablerat ges AA, som är det högsta kreditbetyg denna bolagsform kan få. Kreditvärdiga företag som inte funnits så länge får A. En nystartad enskild firma, där ingen negativ information finns, får kreditbetyget AN. Företag med många betalningsanmärkningar eller där ägaren har konkursengagemeng ges kreditbetyget B (kredit mot säkerhet) eller C (kredit avrådes).

Vad är kreditvärdighet? Här hittar du information om vad kreditvärdigheten baseras på. Kreditvärdighet är ett betyg i hur pass bra kreditkund eller hyresgäst man är. En hög kreditvärdighet innebär att man har god ekonomi och att man har skött sina tidigare krediter. Har du sämre ekonomi och registrerade betalningsanmärkningar anses du vara mer benägen att missköta även kommande krediter. Vad som avgör om du får hög eller låg kreditvärdighet? Alla kreditupplysningsföretag använder olika modeller för att bedöma kreditvärdigheten. Dessa antaganden baseras på många års erfarenhet av riskbedömning där man kombinerar teorier med tidigare beteenden. Nedan listas de främsta faktorerna: · Livssituation · Inkomst · Fasta utgifter · Nuvarande krediter och kredithistorik Livssituation När din kreditvärdighet bedöms utifrån din livssituation utvärderas hur pass stabil din situation är.Enkelt förklarat kan man säga att ett par med långa anställningar som bott i samma hus under en längre tid och har barnen utflugna inte förväntas göra några drastiska förändringar i sin ekonomi. Har man däremot nyligen skaffat barn, är nygift eller nyskild ökar riskerna för större utgifter som kommer påverka ens ekonomiska situation. Exempelvis kan man dra slutsatsen att nygifta par snart kommer få nya utgifter i form av barn, hus och bil om det inte redan gjort det. Har man precis skiljt sig finns risken att kostnader för bodelningar och advokatkostnader kan skena iväg. Inkomst Bland inkomster inräknas inkomst från tjänst och inkomst från näringsverksamhet. Andra typer av inkomster såsom inkomstförsäkringar, a-kassa, bostads-, barn- eller andra typer av bidrag räknas inte in. Fasta utgifter De fasta utgifterna man har avgör hur mycket disponibel inkomst man har att röra sig med varje månad. Bland de fasta utgifterna brukar boendekostnaden vara den största och vanligaste utgiftsposten. Den totala boendekostnaden uträknas lite olika beroende på om man äger eller hyr sitt boende (se nedan). Utöver boendet görs en hel del generaliseringar gällande utgiftssidan. Att ha barn medför kostnader och ju fler barn ju högre kostnader. Genom att göra olika beräkningar räknar banken ut din lägsta disponibla inkomst och därmed om de tror att du har råd att betala tillbaka lånet.

 

 

kreditansökan